HISTÒRIA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE DANSA LLIURE

L’Associació Catalana de Dansa Lliure neix el 24 d’octubre de 1989.

 

L’any 1984, un grup de joves catalans coneixen a la dansarina Annie Garby, francesa i professors de Dansa Lliure Malkovsky a Dijon.

Cada any, per Setmana Santa, un grup de francesos s’organitzava per anar a dansar a l’amfiteatre de la ciutat de Tarragona gràcies a una exalumna de l’Annie que residia a la ciutat i feia totes les gestions per tal que poguessin ballar al Teatre Camp de Mar. Aquest era un emplaçament molt simbòlic per aquesta dansa ja que s’inspira en la Grècia antiga. Passejant per allà, un català va veure al grup de francesos, va conèixer a l’Annie i va animar a alguns companys seus d’un centre de ioga al que anava a participar en aquests cursos de dansa. Onze d’ells van entusiasmar-se i enamorar tant amb la màgia d’aquesta dansa que van voler difondre-la i promocionar-la. Inspirats per la mateixa Annie, van decidir crear una associació i, després de llargs tràmits, van obtenir la documentació necessària. Així, al 1989 l’Associació Catalana de Dansa Lliure va ser constituïda.

L’entusiasme i dedicació de tots aquests socis i sòcies fundadors va fer créixer l’associació. Van començar a organitzar cursos de cap de setmana amb professors francesos durant tot l’any en diversos indrets de Catalunya i després a diferents llocs d’Espanya provocant la creació de vàries seus a: Barcelona, Maresme, Berga, Manresa, Lleida, Tarragona, Girona, Manlleu, País Valencià, País Basc, Logronyo i Madrid. La seva expansió també es va deure a l’entusiasme d’aquests joves que van començar a fer classes setmanals al voltant de les seves residències. Actualment, ja s’han convertit en bons professionals de la dansa lliure Malkovsky.

L’Associació va anar creixent i el 13 de març de 2007 conseguí un local com a seu central a la Casa Orlandai (Barcelona).

Avui en dia, l’Associació té 150 socis i sòcies que segueixen disfrutant d’uns 14 cursos anuals dirigits tant per professorat de França com de la nostra terra.

Amélia Alvera

Annie Garby

Annie Garby

La Asociación Catalana de Danza Libre nace el 24 de octubre de 1989.

 

En el año 1984, un grupo de jóvenes conocen a la bailarina Annie Garby, francesa y profesora de danza libre Malkovsky en Dijon.

Cada año, por Semana Santa, un grupo de franceses se organizaba para ir a bailar en el anfiteatro de la ciudad de Tarragona gracias a una exalumna de Annie que vivía en la ciudad y lo gestionaba todo para que pudieran bailar en el Teatro de Camp de Mar. Este emplazamiento era muy simbólico para esta danza ya que se inspira en la antigua Grecia.

Paseando por ahí, un catalán vio al grupo de franceses, conoció a Annie y animó a algunos compañeros de un centro de yoga al que asistía a participar en estos cursos de danza. Once de ellos se entusiasmaron y enamoraron tanto de la magia de esta danza que quisieron difundirla y promocionarla. Inspirados por la misma Annie, decidieron crear una asociación y, después de largos trámites, obtuvieron la documentación necesaria. Así, en 1989 la Asociación Catalana de Danza Libre fue constituida.

El entusiasmo y la dedicación de todos estos socios y socias fundadores hizo crecer la asociación. Empezaron a organizar cursos de fin de semana con profesores franceses durante todo el año en diversas partes de Cataluña y posteriormente en otros lugares de España provocando la creación de distintas sedes en: Barcelona, Maresme, Berga, Manresa, Lleida, Tarragona, Girona, Manlleu, País Valencià, País Vasco, Logroño y Madrid. Su expansión también se debió al entusiasmo de estos jóvenes que empezaron a dar clases semanales alrededor de sus lugares de residencia. En la actualidad, ya se han convertido en unos buenos profesionales de la danza libre Malkovsky.

La Asociación fue creciendo y el 13 de marzo de 2007 consiguió un local como sede central en la Casa Orlandai (Barcelona).

Actualmente, la Asociación tiene unos 150 socios y socias que siguen disfrutando de unos 14 cursos anuales dirigidos tanto por profesorado de Francia como de nuestra tierra.

Amélia Alvera

Annie Garby

Annie Garby

L'Association Catalane de Danse Libre est née le 24 octobre 1989.

En 1984, un groupe de jeunes catalans rencontre la danseuse française Annie Garby, professeur de danse libre Malkovsky à Dijon.

A ce temps là, chaque année, à Pâques, un group de français se reunit pour danser dans l’amphithéâtre de la ville de Tarragone, grâce à une ancienne élève d’Annie Garby qui organisait les rencontres au Teatre de Camp de Mars. Un lieu très symbolique pour y danser puisque la danse s’inspire de la Grèce antique.

Ils encouragent quelques collègues d’un centre de yoga qu’il fréquentait à participer à ces cours de danse. Onze d’entre eux étaient tellement enthousiasmés par la danse et sont tombés amoureux de sa magie, alors ils donnent des pas pour la diffondre. Inspirés par Annie elle-même, ils décident de créer une association et, après de longues démarches, obtiennent la documentation nécessaire. Ainsi, en 1989, l’Association catalane de danse libre a été créée.

L’enthousiasme et le dévouement de tous ces partenaires fondateurs ont fait grandir l’association. Ils ont commencé à organiser des cours de week-end avec des professeurs français tout au long de l’année dans diverses régions de Catalogne et plus tard dans d’autres régions d’Espagne, favorisant la création de plusieurs sièges sociaux à : Barcelone, Maresme, Berga, Manresa, Lleida, Tarragone, Gérone, Manlleu. . , Pays Valencien, Pays Basque, Logroño et Madrid. Son expansion est également due à l’enthousiasme de ces jeunes gens qui tout de suite commencent à donner des cours hebdomadaires autour de leurs lieux de résidence. À l’heure actuelle, ils sont déjà devenus de bons professionnels de la danse libre Malkovsky.

L’Association s’est développée et le 13 mars 2007, elle a obtenu un siège social à Casa Orlandai (Barcelone).

Actuellement,l’Association compte environ 150 membres qui continuent de se bénéficier d’environ 14 cours annuels animés tant par des professeurs venus de France comme de notre terroir.

Amélia Alvera

Annie Garby

Annie Garby

L’ACLL està adherida a la FEDALI (Federació Europea de Dansa Lliure). Compta amb el suport d’uns 150 socis i sòcies que s’organitzen en diferents seus, grups de voluntariat, comissions, ajuts espontanis i una junta directiva per tal de dur a terme diferents iniciatives.

La principal activitat de l’ACDL consisteix en l’organització de cursos per aprendre i practicar aquesta modalitat de dansa. Cal destacar que la majoria són amb piano en directe ja que permet una autèntica vinculació entre música i moviment. També fem exposicions, espectacles i jornades d’intercanvi per tal d’afavorir-ne la seva difusió.

La ACDL está adherida a la FEDALI (Federación Europea de Danza Libre) Cuenta con el apoyo de unos 150 socios y socias que se organizan en distintas sedes, grupos de voluntariado, comisiones, ayudas espontáneas y una junta directiva para llevar a cabo distintas iniciativas.

La actividad principal de la ACDL consiste en la organización de cursos para aprender y practicar esta modalidad de danza. Cabe destacar que la mayoría se realizan con piano en directo ya que permite una auténtica vinculación entre música y movimiento. También hacemos exposiciones, espectáculos y jornadas de intercambio para favorecer su difusión.

L’ADCL forme partie de la FEDALI (Fédération Européenne de Danse Libre).  A ce moment l’association compte environ 150 membres qui s’organisent dans différents endroits de la Catalogne et de l’Espagne.  Il y a aussi un conseil  d´administration pour mener à bien les différentes initiatives et des nombreux groups de volontaires qui contribuent à sa diffusion.

L’activité principale de l’ACDL consiste à organiser des cours pour apprendre et pratiquer cette modalité de danse.A noter que la plupart de cours sont réalisés avec de la musique live, que ce soit du piano ou de la guitarre ce qui permet un véritable lien entre musique et mouvement. Nous organisons également des expositions, des spectacles et des journées d’échange pour favoriser la diffusion de la danse libre.

GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA

UN PROYECTE DE:

EN COL·LABORACIÓ AMB:

Scroll al inicio