JUNTA

L’òrgan suprem de l’Associació Catalana de Dansa Lliure és l’Assemblea General que es reuneix un cop l’any i elegeix els membres de la Junta Directiva que exerceixen els seus càrrecs durant 2 anys, tot i que poden ser reelegits.

Propòsits de la nova Junta

Des del 12 d’agost 2022,  la Junta la integren les següents persones:

Presidenta: Mireia Jerez

Secretària: Rosamari Porta

Tresorera: Neus Farell

Vicepresidenta: Montserrat Masana

Vocal : Coordinadora de cursos: Martha Giordano