MANRESA

CURS 2020/2021
Aquest ja serà el 4t. curs que a Manresa gaudim d’una sessió mensual de dues hores (de 18:30 a 20:30) en divendres, a càrrec de diferents professor@s que subvenciona l’Associació Catalana de dansa lliure. Aprofitem per a donar-vos les gràcies.
Des de fa un parell de cursos, la resta de divendres ballem també, però les sessions van a càrrec de nosaltres mateixes, amb un  treball important per part de l’Àngels Cervià en l’animació de les sessions.
Després de negociar les propostes de dates de les sessions de  dansa lliure a La sala d’assaig La Gare amb l@s professor@s que vindran a animar una sessió aquest curs, el calendari ha quedat així:
  2 Octubre…….. Glòria Tortras
30 Octubre…….. Núria Banal
27 Novembre…. Lluïsa Pasqual
   8 Gener ………. Mercè Bracons
   5 Febrer………. Núria Escrig
   5  Març ………. Amèlia Alvera
    9 Abril ……….. Pedro L. Cuesta
    7 Maig ……….. Roser Ferrer
     4 Juny ……….. Laia Artigal
En cada sessió s’adoptaran les mesures necessàries per a la seguretat de l@s assistents, respectant la distància de seguretat i el nombre d’assistents a les sessions, en funció de les normatives vigents a cada moment.
Una abraçada.
Encarna (en nom de l’equip organitzador)